Harmonious Flow

כסא מדיטציית flow

הישיבה על הכסא אינטואיטיבית ונעימה, מרגע שהגוף חווה את ההרפיה המיוחדת והמעצימה הזו הוא ירצה לחזור אליה שוב.

איכות זו בונה גשר מעל מחסומים המונעים מאיתנו לשבת למדיטציה, ומאפשרת לנו פשוט לשבת ולבלות זמן עם עצמנו. 

כסא ה-flow נועד להקל על השהייה בתנוחות ישיבה שונות ולתווך אפשרות של תנועה חסרת מאמץ סביב מרכז יציב.

ישיבה עליו מובילה להפעלת רקמות עמוקות סביב מרכז הגוף בצורה עדינה אך מתמשכת בניסיון למצוא שיווי משקל והתמקמות במרכז תוך כדי תנועה.

האפשרות לנוע סביב מרכז יציב כשהאגן תמוך מרמזת לאגן כיצד לשקוע בהרפייה דינמית, כשמנגד עמוד השדרה מחפש את הדרך האופטימלית עבורו להזדקף. 

ישיבה על הכסא ה-flow מעצימה את חווית התנועות המנוגדות הללו – שקיעה מול הזדקפות,  המשלימות ומעצימות אחת את השנייה, ומאפשרת לגלות תהליך הצומח מן המתח המתקיים בין השתיים. תהליך זה חושף את המתרחש בגופנו החל מרמת מבנה העצמות ועד לרמות עדינות יותר, ומאפשר לדפוסים שהצטברו ונבנו בנו לצאת אל פני השטח . 

 

בתהליך זה התנועה משחקת מספר תפקידי מפתח ;

  • ראשית ככלי מאבחן- כשאנו נעים באטיות ומתוך תשומת לב נוכל לזהות מתי ישנן קפיצות בתנועה ומתי ההמשכיות נקטעת , נוכל לזהות מתחים וכיווצים שהתרגלנו לחיות איתם עד שהפסקנו להרגיש אותם.

  • שנית ככלי טיפולי- לאחר שאיתרנו את המקומות בהם התנועה נקטעת נוכל להעניק תנועה, לעורר תחושתיות ולהפעיל בעדינות את אותם אזורים. הפעלה זו מעוררת ומחברת את הגוף, התמונה הפנימית מתפתחת ומשתכללת ואפשרויות תנועה חדשות מתווספות לנו.

  •  ולבסוף כמושא התבוננות- לאחר שהגוף התחזק והתייצב נוכל להירגע לתוך התנוחה ולהתבונן בתנועה הטבעית המתרחשת בנו.

הכסא מציג מעין חידה לגוף שבה נוכל רק להתנסות ולתת לתשובה שהיא תהליך מתמשך של חקירה להתנסח ולהתפתח מעצמה.