Harmonious Flow

 

 

שיטת HARMONIOUS FLOW צמחה מתוך שנים של תרגול אישי ותהליך סינתזה ארוך בין אומניות לחימה פנימיות, גישות יוגה שונות, מדיטציית ויפאסנה ושיטות מודרניות לטיפול בתנועה.

 

השיטה משתמשת בפרדיגמה הוליסטית לתנועה, ומלמדת כיצד לתפוס את הגוף כמערכת הוליסטית וכיצד לפתח איכויות של הרמוניה וזרימה כדי להשיג חופש תנועתי ואת האיזון הנכון בין עשייה להרפיה.

על כל גווניה תנועה היא השפה של הקיום והיא המאפשרת חיים שינוי והתפתחות, שכלול דפוסי תנועתנו מחדש ומחייה את הקשר עם מימדים עמוקים בנו, ומשפיע באופן ישיר על איכות חיינו.