HARMONIOUS FLOW היא שיטת התפתחות אישית, העוסקת בתנועה הוליסטית וטיפוח המצב הטבעי של הרמוניה עם עצמנו והסובב אותנו.
הרקע התיאורטי לשיטה הוא הידע העומד בבסיס אמנויות תנועה וריפוי פנימיות מהמזרח, המתארות את גוף האדם כמערכת של נתיבי זרימת אנרגיה, הנמצא במערכת יחסים עם הקוסמוס הסובב אותו. על פי תפיסה זו אנו ביטוי פרקטלי של יקום זורם ומשתנה, בהתאם לכך המצב הטבעי שלנו הוא של זרימה וחופש.
HF מנגישה דרכים מעשיות ופשוטות לתרגול וחקירה אישית, כך שכל אחד יוכל למצוא את משמעות הזרימה ההרמונית עבורו, ולרכוש כלים לטיפוח הוויה זו. בלב התרגול עומדות טכניקות לטיפוח הקשב והגברת המודעות, ולימוד חוויתי של שפת התנועה הטבעית.