Harmonious Flow

מתאמן באומנויות פנימיות, מטפל במגע ותנועה, מלווה תהליכים אישיים.

הקים ומפתח את שיטת התרגול Harmonious flow העוסקת בהתפחות אישית דרך תנועה ופיתוח מצב טבעי של זרימה.