Harmonious Flow

משמעות ההרמוניה הראשונה גוף-מיינד היא יצירת מערכת יחסים של תאימות בין הגוף למיינד, כך שהגוף יוכל לבטא באופן היעיל ביותר את הרעיון המגיע מהמיינד, ומצד שני שהמיינד ידע לגשת לטווח רחב של נתונים חושיים המגיעים מהגוף, ולשלב אותם באופן אינטגרטיבי בתהליכי חשיבה רב מימדית וקבלת החלטות אינטואיטיבית. 

על פי הידע האזוטרי ממנו צמח תיאור ששת ההרמוניות קיים קשר הדוק בין הגוף לנפש,  ותחילתה של תנועה בהופעת מחשבה בלב. כאשר מופיעה מחשבה על תנועה בלב,  נוצרת כוונה לנוע, הכוונה מזרימה את הצ’י באופן הרצוי לשם ביצוע התנועה, הצ’י מניע את הדם ובאיברים מופיעים כח וחיות. 

במקביל נוצרת מערכת יחסים עם המוח האחראי על אספקטים מסוימים באופן בו יופעל הגוף, והמילה mind למעשה מתארת את הקשר בין הראש ללב באופן כזה בו החלק האינטואיטיבי הנובע ממרכז הלב מוביל את התנועה, ונמצא בתואם עם החלק הרציונלי של השכל, המשמש מעין פרויקטור שתפקידו לפקח על תהליכים, לייצר תוכניות ולתווך רעיונות למציאות. 

על מנת שהמיינד יוכל לתפקד באופן הרמוני עם הגוף, החלק הרציונלי המקושר למוח צריך להיות במצב שקט ופתוח לקליטה, המאפשר תגובה המבוססת על חישת המציאות כפי שהיא ולא על סמך פירוש מובנה מראש, והגוף צריך להיות מסוגל לשתף את כל חלקיו בתיאום תחת כוונה אחת . 

מיינד שאינו מסוגל להיות במצב של שקט פנימי מייצר באופן מתמשך דעות ומחשבות על המציאות. דעות אלו פוגמות ביכולתנו להיות נוכחים ברגע, עדים לשינוי המתהווה וחופשיים לנתב את תנועתנו. תמונת המצב המתקבלת מהמערכת הסנסורית מעוותת על ידי תבניות מוכנות מראש והאנרגיה לא מסוגלת להפוך לרעיון ברור המניע את הגוף. התנועה מתרחשת ממקום של פיצול ואי התאמה, ונחוית כמאמץ וכמקור לסבל. 

לכן חלק משמעותי מהתרגול הוא השקטת הדיאלוג הפנימי, המדבר אלינו דרך קול ההיגיון השטחי, וחזרה ממיינד רציונלי לינארי ופרשני הנוטה להתמקד בהפרדה, בפרטים שטחיים ובחיצוניות של הדברים, למיינד המסוגל לתכלל תחום רחב יותר של נתונים, גם לא הגיוניים, ולתרגם זרימה אנרגטית לכדי רעיון או דימוי קונקרטי לביצוע, ושפועל בתואם עם הכוונה הנובעת ממרכז הלב . 

בנוסף, תרגילי התנועה המוצעים בשיטת HF, מאפשרים את הרחבת המודעות לאופן בו התנועה מתרחשת, ויצירת תיאום בין תפיסת הגוף שלנו לדרך בה הוא עובד בפועל . לצד העשרת אפשרויות התנועה,  אנו למדים לזהות את הקשר בין חלקי הגוף ולחבר אותו למערכת שלמה המסוגלת לנוע בתיאום בין כל מרכיביה, ולבטא ביעילות את הרעיון המגיע מהמיינד .  

זהו תרגול פיזי-מנטלי בו ניהול הקשב ומשאבינו האנרגטיים הם האתגרים הראשונים בדרכנו. הצעד הראשון הוא לכוונן את הקשב שלנו, ולהשתמש נכון יותר במשאבינו, ובמובן פרקטי לחסוך באנרגיה אותה נוכל להפנות לכל דבר שנרצה . בין אם להעמקת התרגול או לכל כוונה אחרת שנרצה לממש .