Harmonious Flow

מדיטציית ה-flow היא תהליך שמטרתו לשכלל את שלמותינו ההרמונית, ולהגביר את נוכחותנו ברגע על ידי המתקדות בתנועה המתרחשת בנו. המדיטצייה משפרת את זרימת המידע, האנרגיה והתנועה בגוף. 

 על ידי התבוננות אקטיבית והתייחסות למרכיבי ההרמוניות אנו יכולים לאתר את המקומות בהם התנועה אינה זורמת, ולהשתמש בטכניקות שונות על מנת להחזיר את המקומות הללו לפעילות, ולאחד אותם חזרה עם שאר הגוף באופן הרמוני. שינויים אלו בזרימת האנרגיה מייצרים תנועה שלמה יותר, וחוסכים אנרגיה שהתפנתה מניהול שגוי וחוסר התייחסות לגורמים המפריעים לזרימת התנועה. 

 מדיטציית ה-flow חושפת בפנינו את המציאות התנועתית בגופינו, מעלה את מודעותינו לרובד המעודן בו זרימת התנועה בגופינו מתרחשת, ומספקת מתודה להתמודדות עם מכלול המרכיבים ההופכים אותנו לשלם. לכל שלב בתהליך כוונה ייחודית המובילה באופן טבעי לשלב הבא, וכל שלב מורכב מסט של טכניקות שמטרתן לשרת את כוונת אותו שלב. טכניקות אלו מגוונות, ומתפקידו של המתרגל להטמיע אותן ולהעשיר אותן בצורה יצירתית. 

שלבי המדיטציה :

1) חישת המרכז

 

2) סריקת המבנה/רקמות

 

3) שחרור הצורה  

 

4) זיהוי הפער

 

5) יצירת רצף  

 

6) מציאת איזון

 

7) התמקדות בזרימה

 

מדיטציית ה-flow מסייעת לייצר מודעות לדרך בה התנועה מתרחשת וזורמת בגופינו, וניתן לתרגל אותה בכל מצב ותנוחה. ככל שנתרגל אותה יותר נוכל להרחיב את אפשרויות התנועה של גופינו, לקרב בין דימוי הגוף ליכולותיו בפועל ולשפר את האיכות הנקראת זרימה הרמונית .

 

כלי זה מאפשר לנו להשתמש בתנועה כדי לרפא דפוסי תנועה בעייתיים בגופינו, ולשכלל את יכולתנו לייצר תנועה מלאה בה כל חלק בגוף תורם את חלקו והגוף כולו מאוחד תחת כוונה אחת.

 

מצב זה בו שינוי נוצר על ידי תנועה מלאה והתבוננות ולא על ידי מאמץ מכונה 'המצב ההרמוני'.

 

לקריאה מפורטת על שלבי המדיטציה (יש צורך להיות רשום לאתר).