Harmonious Flow

שיעורי תנועה שבועיים

מפגשים אלה מתאימים למעוניינים לתרגל על בסיס קבוע בקבוצה. 

  • בתחילת התרגול נתרכז בעבודה עם מדיטציית ה-flow בעיקר בישיבה, אך גם בתנוחות שונות (עמידה ושכיבה).

  • לאחר שנבסס קשב למרחב התחושתי נתרגל בתנועה מלאה טווח רחב של תרגילי תנועה מעולמות הצ'י קונג והיוגה, תוך שמירה על עקרונות המדיטציה . 

  • נתרגל הפעלה מלאה של רקמות הגוף, לצד שחרור מאמצים מקומיים בשרירים ובמפרקים, ונמצא איזון בין היין והיאנג בגופנו.

  • נתרגל חיבור ותיאום בין איברי גופנו השונים, נלמד לחוש את הרקמות המחברות ביניהם, ונלמד לנוע בצורה הרמונית. 

  • בשלבי התרגול הראשונים נתרכז בהבנה של מודל התנועה המבוסס על דינמיקת הפעימה, וככל שנתקדם בתרגול נלמד להשתמש בגוף בצורה המותאמת יותר ויותר למודל זה.

  • במהלך השיעורים ובהתאם לרמת המשתתפים נתרגל תנועה פנימית ברמה מתקדמת יותר . 

האיכות המייחדת את השיעורים הללו היא שאיננו מנסים להגיע להישג חיצוני כלשהו, בתהליך זה כל אחד ואחת, בהתאם לגופו וליכולתו, יחפש את המשמעות האישית שגופו יכול לתת באותו התרגול לאיכות המכונה 'זרימה הרמונית'.